Nabídka lekcí

Ashtanga Yoga
Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga je dynamická praxe, pro kterou je primární Tristana - pranayama, bandhy, dršti (dech, energie, pohled). Vyžaduje naprostou koncentraci a disciplínu. Říká se jí také radža, královská cesta, tzv. Patandžaliho osmidílná stezka. Je považována za nejtěžší styl jógy a také cestu, jak dojít k samadhi (osvícení). Zaměřuje se na tři sestavy, Primary series, Intermediate a Advanced A,B,C,D. Vždy začínáte od první sestavy. Při pravidelné praxi nejen posílíte tělo, ale prohloubíte své rozsahy a zocelíte svou mysl. Jak už bylo řečeno, Ashtanga = tapas / disciplína. Praktikuje se šest dní v týdnu. Sedmý den je vyhraněný pro odpočinek a regeneraci. Denní praxe nás vede k pravidelné práci s dechem (pranayama), stažení smyslů (pratjahara), koncentrace (dharana), až časem přejdeme k pravidelným meditacím (dhjana). 

Ashtanga Yoga je zastavení mysli.

V rozvrhu můžete najít vypsáno Led Class Primary series (což je diktovaná hodina) - není vhodné pro začátečníky.

Wheel Yoga
Wheel Yoga

Wheel Yoga - je dynamická jóga, silově náročná. Vhodná i pro začátečníky (vždy nabízíme modifikace). Díky wheelu dokážete prohloubit i své rozsahy primárně v záklonové praxi. Ideální doplněk pro jiné styly jógy. Na této hodině nehledejte uklidnění a ezo přístup, ale spoustu srandy, zkoušení balančních pozic a drilu. Jak říkají naši učitelé, Wheel Yoga je pro cirkusáky. :)

Yin Yoga
Yin Yoga

Yin Yoga vychází z taoistického pojetí energie Jin a Jang (Jin - nehybný, Jang - pohyblivý). Během lekce se dostáváme do uvolnění nejenom svalů, vazů i šlach, ale až do fascií. V pozicích se zůstává až několik minut. Tato yoga je vhodná jak pro začátečníky, tak i pokročilé.

Mysore Style
Mysore Style

Mysore je vlastní Ashtangová praxe. Je vhodná i pro úplné začátečníky, kteří se na místě učí Primary series (sestava ashtangy). Výhoda mysore je, že každý jogín si jede svou sestavu (dle pokročilosti studentů), ve svém tempu dechu, dle svých rozsahů či fyzického omezení. Lektor je zde od toho, aby adjustoval (dopomáhal), ať už slovně či dotekem.

Led Class Primary Series
Led Class Primary Series

Vedená diktovaná hodina Primary Series (1. ashtangové sestavy). Praktikuje se pod taktovkou učitele. Stejné tempo, stejný dech, stejná energie. Velmi náročná lekce. Není vhodná pro začátečníky, ale pouze pro stálé praktikanty Ashtangy.

Vinyasa Flow Yoga
Vinyasa Flow Yoga

Vinyasa Flow Yoga je dynamická yoga, při které se snažíte dosáhnout plynulého provedení jednotlivých ásan a volné splynutí s dechem. Tato lekce je vhodná spíše pro pokročilé studenty. Bývá fyzicky náročnější a vyžaduje maximální soustředění. 

Handstand practice & Arm Balances
Handstand practice & Arm Balances

Workshopy a lekce zaměřené na stojky a balanční pozice na rukou. Hodiny se zaměřují také na posílení jednotlivých částí těla, jako ruce, ramena, core. Převážně pracujeme s dršti (pohled). Pravidelná práce s wheelem. Na závěr můžete vždy očekávat řádný strečink.

Kirtan
Kirtan

Kirtan je vhodný pro kohokoli kdo rád zpívá, hraje na hudební nástroj, poslouchá nebo by chtěl být jen součástí takovéto energie. Zpívají se většinou mantry, tak dlouho, dokud energie trvá.